Děláme daňové a účetní poradenství s láskou

S čím vám můžeme pomoci?

Daně představují v životě značnou finanční zátěž. Pokud se k ní přidá ještě čas, který vedení stráví plněním povinností ve vztahu k finančním úřadům, stále důkladnější kontroly ze strany finančních úřadů a riziko penále za nesplnění daňových povinností, pak se daňová problematika může stát větším rizikem, než je podnikatel ochoten snést.

Využijete-li služeb profesionálního daňového poradce, optimalizujete daňové zatížení a snížíte rizika a stejně tak i efektivní čas, věnovaný této problematice. Poskytujeme poradenství především v oblastech jako je obchod, služby, zdravotnictví, stavebnictví, kultura, správa nemovitostí aj. Nabízíme následující služby:

Přímé daně (daň z příjmu právnických a daň z příjmu fyzických osob):


zpracování daňových přiznání s odklady daně z příjmu do 30.6., příp. do 30.9.

daňová optimalizace

zastupování klientů před správcem daně

zpracování stanovisek k závažným daňově-právním problémům

zpracování daňových auditů

informování o chystaných změnách daňových zákonů a jejich aplikace v celkové daňové optimalizaci klientů

daňové důsledky změny účetního období

a mnohé další

Zpracování účetnictví

Zpracováváme účetnictví malých, středních i velkých firem různou formou tak, aby celý proces byl co nejhladší a nejpříjemnější pro Vás, pro klienty. A tak se můžeme potkat 1x za měsíc a předáte nám balík nesetříděných dokladů a my vše zpracujeme, odešleme na finanční úřad a Vás budeme informovat včetně poskytnutí požadovaných sestav pro Vaše rozhodování a řízení. Nebo přijdeme přímo k Vám do firmy a účetnictví zpracujeme na Vašem softwaru. No a umíme i střední cestu - zpracování účetnictví u nás, v programu Duel se vzdáleným přístupem pro klienty, aby mohli ihned s daty pracovat.

Mzdové účetnictví

Vaše mzdové účetnictví zpracujeme profesionálně, rychle a hlavně správně. Zejména zajistíme měsíční zpracování, odhlášky, přihlášky, kontroly na sociální a zdravotní pojišťovně, pomoc při řešení personálních problémů.

Ostatní daně

Zpracujeme Vám:

- přiznání k silniční dani

- přiznání k dani z nemovitostí

- přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

- přiznání k dani spotřební

- Vyúčtování zaměstnaneckých a srážkových daní

Zastupování před správcem daně

Přeneste Vaši odpovědnost na nás, vytvoříme bariéru mezi Vámi a finančním úřadem. Nejenže pohlídáme termíny, odešleme všechna přiznání, hlášení a vyúčtování, ale budeme vždy reagovat na výzvy správce daně. Při daňových kontrolách bylo na základě našeho precizního a seriozního přístupu dosaženo velmi pozitivních výsledků bez jakýchkoliv doměrků daně.Daň z přidané hodnoty

registrace k DPH

zpracování přiznání k DPH a kontrolních hlášení

zpracování souhrnného hlášení

zatřiďování 

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím


Náklady a výzkum a vývoj

Od 1.1.2005 umožňuje Zákon o daních z příjmů v § 34 odst. 4 od základu daně odečíst 100% výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období při realizaci projektů výzkumu a vývoje, které mají podobu experimentálních či teoretických prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části a na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje.

Nabízíme:

  • posouzení resp. definování výzkumné činnosti v souladu se Zákonem o daních z příjmů a Frascati manuálu
  • metodické vedení při zpracování projektu, definice nákladů, jejich výčet a oddělená evidence
  • 100% záruky daňového poradce certifikovaného pro definici vědy a výzkumu v souladu se Zákonem o daních z příjmů

Využijte možnosti pro snížení daňového základu ve výši dalších 100% nad skutečně vynaložené náklady na vědu a výzkum.

Ekonomické a organizační poradenství

Našim klientům nabízíme i posouzení ekonomické síly a stability, vyhledávání slabých a silných stránek, daňový audit. Dále nabízíme poradenství při založení či nákupu společnosti.