Společnost CAMARET, s.r.o. vznikla v roce 2002 jako poradenská firma zaměřená na právní a ekonomické poradenství. V roce 2004 svoji činnost rozšířila o poskytování služeb daňového poradenství. V současné době se společnost specializuje na komplexní řešení ekonomické, daňové a právní problematiky, včetně dopadů legislativy EU. Společnost ručí za veškeré poskytnuté daňové poradenství a za tím účelem má uzavřeny odpovídající pojistné smlouvy.


Společnost Czechiae Consulting, s.r.o. se specializuje na vedení účetnictví od roku 1996. Mezi hlavní poskytované služby patří zejména účetní služby pro všechny typy daňových subjektů, vedení daňové evidence a účetní poradenství.


Obě společnosti jsou 100% vlastněny Ing. Helenou Štětinovou, LL.M. 

Dále úzce spolupracujeme s advokátní kanceláří AK Šváb, Zima a partneři.